Rutiner i forbindelse med operasjoner

vdh-hund-med-krage

Hunder og katter som skal opereres skal ikke ha mat etter kl 18 dagen før operasjonen. Vann kan gis som vanlig.

Dersom dyret går fast på medisiner bør du skrive dette på en lapp og levere den sammen med dyret. Hunder må luftes godt om morgenen før levering hvis dette er mulig.

Hvis operasjonen gjelder fjerning av nydannelser blir det tatt prøve for nærmere undersøkelse (histologi), prøven undersøkes av et eksternt laboratorium og svaret foreligger vanligvis når sting skal fjernes.

Alle opererte dyr får med seg et skriv med nødvendige beskjeder og resepter når dyret hentes. Oppgjør for behandlingen finner sted når dyret hentes, med mindre det er gjort avtale om direkte oppgjør med forsikringsselskap.