Røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder

Ta med stamtavle og husk å faste din dachs  den dagen du skal til klinikken og ta røntgen av ryggsøylen , da vi må sedere hunden din i forbindelse med fotograferingen.

  • Hunden skal være i alderen 2 – 4 år den dagen røntgenbildene blir tatt
  • Saksbehandlingstid er 6 uker fra bilder er mottatt hos NKK og betaling registrert
  • Prosedyrebeskrivelse 

Bestille avlesning

For raskest mulig saksbehandling anbefaler vi at hundeeier bestiller og betaler via «Min Side» (NKKs elektroniske tjenester) før man tar bildene. Dette er raskest, billigst og enklest. Alle kan registrere seg, og etter innlogging finner du menypunktet for bestilling av rekvisisjon for HD/AD-røntgen og andre rekvisisjoner i menyen på høyre side. Følg deretter videre anvisning. Hundeeier vil da motta et unikt saksdokument som tas med til fotograferende veterinær. Umiddelbart etter at bildene er mottatt og avlest hos NKK vil vi sende eier en e-post med resultatet, samtidig som resultatet blir tilgjengelig på DogWeb. Det er ikke mulig å forhåndsrekvirere røntgenavlesning i ettertid, etter at bildene er tatt.

Dersom man ikke har mulighet til å forhåndsbestille skjemaene fra «Min side» kan skjemaene som ligger under «relaterte filer» til høyre benyttes.

Dersom man velger å benytte disse skjemaene, vil avlesning bli dyrere og det tar lenger tid før svaret foreligger. Når vi mottar skjemaet i posten sammen med røntgenbildene vil vi sende eier en faktura. Fakturaen må være registrert betalt hos oss før vi sender eier resultatet. For å unngå forsinkelser, vennligst påse at NKK har riktig adresse.