Reise til utlandet

vdh-oppstallingMattilsynet stiller visse krav for at hunden din kan få komme tilbake til Norge etter et utenlandsopphold.

Rabies og revens dvergbendelmark

Innførselsreglene skal hindre at hunden tar med seg rabiesvirus eller revens lille bendelmark tilbake til hjemlandet. Disse smittestoffene finnes ikke i Norge, og det er svært viktig for både dyr og mennesker i Norge at vi ikke får dem inn til landet med kjæledyr.

Husk at alle hunder som kommer tilbake etter reise i utlandet (EU/EØS) skal være:

 • identitetsmerket og ha et gyldig hundepass

 • vaksinert mot rabies (punkt 1 og 2 gjelder ikke reise mellom Norge og Sverige)

 • behandlet to ganger mot revens dvergbendelmark (se Mattilsynets hjemmeside om tidspunkter for behandling)

Både vaksinering og parasittbehandling skal være attestert i hundens pass av en veterinær.

Forebygg andre sykdommer
I landene sør og øst i Europa forekommer en rekke andre smittsomme sykdommer som vi ikke har i Norge. Det er i stor grad mulig å redusere risikoen for at hunden din skal bli smittet med noen enkle forebyggende tiltak.

Før reisen:

 • Rådfør deg med veterinæren om det er behov for (re-) vaksinasjon mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirusinfeksjon. Dersom reisen går til landene i Sør- og Øst-Europa, anbefales også vaksinasjon mot leptospirose.

Under reisen:

 • Ha kontroll på hunden og hold den i bånd
 • Begrens kontakten med fremmede hunder
 • Unngå mulig smittefarlig materiale (avfall, urin og avføring, matrester)
 • Bruk egnete midler mot flått og mygg, da disse blodsugerne kan overføre farlige smittestoffer
 • Ta rask kontakt med veterinær dersom hunden din blir bitt av lokal hund eller rev
 • Søk hjelp hos veterinær dersom hunden blir syk

Etter reisen:

 • Kontakt veterinær dersom hunden din viser symptomer på sykdom. Merk at flere sykdommer kan utvikle seg langsomt og ha kronisk karakter.
 • Vær nøye med å samle opp avføring fra hunden i en tett beholder/pose

Les mer på Mattilsynets hjemmesider

God reise!