Patellaluksasjon

For følgende raser er det innført krav om kjent patellastatus ved registrering av valper i NKK:

  • Chihuahua korthåret og chihuahua langhåret (f.o.m 01.01.2016)
  • Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016)
  • Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017)

Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 måneders alder og  resultatet blir registrert på Dogweb  Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens patellaattest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb for enkelte spesifiserte land (som Sverige) som har identisk undersøkelsesrutine som Norge. For andre land kan resultatet ikke legges inn i DogWeb, men kan gjelde som «kjent patellastatus» for registrering av valper. Det kan søkes om dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. En begrunnet søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

Dislokering av kneskålen
(Patellaluksasjon)
Patellaluksasjon er en knelidelse som har stor betydning hos mange raser. Tradisjonelt har patellaluksasjon vært mest kjent som et problem hos miniatyrraser, men problemet finnes også hos andre hunderaser og hos enkelte katteraser som feks Main Coon og Abyssiner.
En patellaluksasjon oppstår når kneskålen (patella) flytter seg fra sin normale anatomiske posisjon, som er en grop/glidefure i på lårbenet. Kneskålen kan luksere innover(medial patellaluksasjon) eller utover (lateral patellaluksasjon).
vdh-patella-nytt-bilde
Årsakene til patellaluksasjon er flere. Et dyr som får diagnosen patellaluksasjon har alltid en anatomisk feil, en bygningsfeil i bakparten, som gjør den utsatt for patellaluksasjon.
• Har hunden et uvanlig kurvet lårbein (kalvbeint eller hjulbeint), vil muskulaturen trekke kneskiven sideveis under bevegelse. Det fører til at kneskålen lukserer.
• Har hunden en dårlig utviklet glidefure, dvs for grunn, vil kneskålen lettere hoppe ut og kneskålen lukserer.
• Skader kan føre til patellaluksasjon, men det er sjeldent at en skade er eneste årsak til patellaluksasjon. Ofte har dyret en bakenforliggende bygningsfeil. Skaden bidrar til å utvikle symptomer eller gjør symptomene tydligere.
• Endringer i hoftevinklene kan føre til patellaluksasjon.
• Anatomiske variasjoner på øvre del av skinnleggen kan føre til at kneskålen lukserer lettere.
Patellaluksasjon er en arvelig tilstand, men arvegangen er dessverre ikke kjent.
Symptomer
Symptomene vil variere utifra bygningsfeilens alvorlighetsgrad.
Hovedsymptomet på patellaluksasjon er bakbenshalthet. Ikke hele tiden, men kun av og til. Hunden kan gå helt fint, for så plutselig å hoppe på tre ben. Det kan vare i kun noen få skritt, eller det kan vedvare. De fleste eiere synes ikke det virker som om tilstanden er forbundet med smerte for dyret.
Hvis man ikke får tilstanden behandlet, vil det oppstå forkalkninger rundt kneskålen og i knefuren. Også smerter i rygg vil etter hvert bli tydelige, da hunden hele tiden belaster ryggen feil. Tap av muskelmasse i det vonde benet sees etter en stund. Mange hunder slikker litt ekstra på det vonde kneet. Tilstanden kan opptre på begge bakben samtidig.
Norsk Kennel Klub (NKK) registrerer forekomsten av patellaluksasjon hos avlshunder og deres avkom. Kun veterinærer med spesiell godkjenning kan gjøre denne undersøkelsen. Veterinæren sender skjemat med undersøkelsesresultatet til NKK for registrering.
Ved Vestfold Dyrehospital har veterinær Jeanette Brekke Hansen en godkjenningsavtale med NKK som offisiell patellaundersøker.
Hva må du gjøre når hunden skal undersøkes?
• Hunden må være over 1 år
• Før du reiser til dyrlegen må du printe ut et skjema fra “min side” på www.nkk.no. Dette skjemaet må du ta med til veterinæren.
Info: Når du skriver under skjemaet godkjenner du at diagnosen sendes NKK, og at den følger hundens øvrige data hos NKK. På samme måte som ved Hd/Ad undersøkelser må skjemaet sendes inn uansett resultat. Disse rutinene er dyrlegen forpliktet til å følge.

Behandling
Kirurgisk korrigering anbefales. Medisinsk behandling av patellaluksasjon er lite effektivt. Utifra røntgenbildene og symptomene hunden har, blir den kirurgiske behandlingen skreddersydd for hvert dyr.
De første 14 dagene etter operasjonen må hunden gå i bånd, kun ha rolig gange i få minutter av gangen. Ca 8 dager etter operasjonen anbefales det å begynne med opptrening i en vanntredemølle, eller begynne med forsiktig fysioterapi. Det kan gjøre hunden haltfri mye raskere. Etter 1 månede har leddkapslen grodd. Hunden vil gradevis bli bedre, og det tar 4-6 måndere før “sluttresultatet” er klart.