Kastrering av hannhund

Hos hannhunder fjernes begge testiklene gjennom et lite hudsnitt foran pungen. Dette er et rutineinngrep, hvor hunden kan hjem samme dag.

Hva må jeg som eier ta hensyn til før og etter inngepet?

Hunden skal fastes i ca 12 timer før operasjonen, men skal ha tilgang til vann.

Når du henter hunden etter inngrepet er den våken, men kan ofte være litt trøtt og svimmel. Pass på at den legges på et varmt og lunt sted til den er helt våken fra narkosen.

Gi mat og drikke når hunden er ordentlig våken. Ofte kan de være litt kvalme første dagen etter narkosen.

Den skal ikke slikke på operasjonssåret. Ofte kan det være lurt å bruke en krage som du får hos veterinæren.

De første dagene skal du gå korte turer, med hunden i bånd. Etter ca 10 dager er såret grodd og hunden kan igjen være i normal aktivitet.

Kontroll av operasjonssårt gjøres etter 2 og 10 dager. Begynner såret å væske, blø, hovne opp, lukte vondt eller hunden blir i dårlig form må hunden selvfølgelig inn til en kontroll så raskt som mulig.

Etter operasjonen får du en resept på smertestillende medisiner som  skal gis daglig i 3 dager etter operasjonen. Denne medisinen smaker godt og er enkel å gi.

I Norge er det fortsatt slik at rutinemessig kirurgisk kastrasjon av hannhunder ikke er i tråd med Dyrevernloven. For at kirurgisk kastrering skal være akseptabelt, må det foreligge en medisinsk indikasjon (“en forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse”), eller det må være “en velferdsgevinst for hunden som overgår ulempene”.

Skal vi holde oss til lovverket er det derfor viktig at det i hvert tilfelle, der en kirurgisk kastrering foretas, er journalført en konsultasjon mellom hundeeieren og veterinæren, der det fremkommer hvilken indikasjon som ligger til grunn. I tillegg skal journalen vise til at fordeler og ulemper ved inngrepet er diskutert i forkant av beslutningen om kastrering.

Tilstander der det kan være riktig å kastrere:

  • Ved uønsket kjønnstypisk oppførsel, som for eksempel dominans/aggressivitet ovenfor andre hannhunder. Noen hunder blir også aggressive overfor eier og familie. Her må det først avklares om aggressiviteten er hormonstyrt eller ikke. Det finnes hunder som er aggressive av helt andre grunner enn pga testosteroninnflytelsen.

Hvis hunden kastreres på grunn av atferdsproblemer er det anbefalt å gjennomføre operasjonen før hunden er fylt 2 år. Årsaken er at man ser dårligere
effekt av kastreringen når hundene er eldre. Dette er fordi mye av atferden er innlært og vil defor ikke endre seg selv om testosteronnivået synker. Selv om
hunden er yngre enn 2 år kan en likevel aldri garantere at hunden blir roligerere, men det vil senke hundens stressnivå i forhold til tisper med løpetid.

  • Ved svært sterk seksualdrift. Det finnes hannhunder som ikke spiser på flere dager når ei tispe i nabolaget har løpetid. Noen bjeffer dag og natt, og blir veldig urolige. Et stort problem er hannhundene som stikker av på leting etter tisper.
  • Ved sykdommer i prostata, som for eksempel prostataforstørrelse, cyster i prostata eller ved prostatabetennelse. Da bør hundene kastreres for å forebygge videre problemer. Prostatakjertelen er nemlig avhengig av testosteron ( hannlig kjønnshormon) for å vokse. Testosteron produseres i testiklene.
  • Ved perianaltumorer. Dette er svulster som er lokalisert i området rundt anus. Disse svulstene aktiveres av hormonet testosteron, som produseres i testiklene. Svulstene er som regel godartet, men blir ikke hunden kastrert vil det stadig dannes nye svulster.
  • Ved testikkelkreft.
  • Når en eller begge testikler ligger i bukhulen (kryptorkisme). Hunder som er kryptorkide har en noe økt risiko for testikkelkreft.

Mange hannhunder sliter med forhudskatarr, dvs det drypper værk fra forhuden i perioder. Vi ser at ca 90 % blir friske av forhudskataren etter en kastrasjon.

Bivirkninger som kan sees etter kastrering:

  • Overvekt: En kastrert hannhund blir ofte litt roligere, og har litt lettere for å legge på seg. Hvis man opprettholder formengden han fikk før kastrasjonen kan han bli overvektig. Det finnes i dag fôr med redusert kalorimengde, som gjør det enklere å holde vekten stabil. Det er også viktig at man opprettholder aktivitetsnivået som før og leker med hunden og stimulerer den videre, så den ikke blir en slapp sofahund!
  • Pelsforandring: Av og til kan en kastrasjon føre til pelsforandringer. Det er da underulla som vokser mer enn før og hunden får såkalt ”valpepels”. Særlig skjer dette hos hunder med lang, glatt og glinsende pels.
  • De siste årenene har det blittgjort nye studier, som har vist at tidlig kastrering av hannhunder (dvs under 12 mnd alder) kan ha en negativ innvirkning på skjelettutviklingen og økt forekomst av visse typer kreft.  Studien som har blitt gjort, som jeg her refererer til, ble gjennomført i 2013 og kun på hunder av rasen Golden Retrievere og Labrador Retriever*.

En viktig ting å huske på er at jaktlysta ikke blir påvirket av kastrering. Dette gjelder både jakt og tjenestehunder, som kan forventes å prestere på samme nivå som før de ble operert.

* Neutering Dogs: Effects on Joint Disorders and Cancers in Golden Retrievers

Gretel Torres de la Riva, Benjamin L. Hart , Thomas B. Farver, Anita M. Oberbauer, Locksley L. McV. Messam, Neil Willits, Lynette A. Hart

 

 

 

 

 

Medikamentell kastrasjon (kjemisk kastrasjon)

Særlig ved uønsket adferd kan det være vanskelig å bestemme seg om man vil kastrere hunden sin. Det er jo ikke sikkert du får den effekten du ser for deg… Er du usikker på om hunden din vil ha nytte av å bli kastrert kan det være lurt å kjemisk kastrere hunden først.

Ofte kan kjemisk kastrering være en god løsning i den tiden hannhunden er i puberteten. Når puberteten er over har hunden roet seg, og det du engang så på som et problem kan være borte.

Ved kjemisk kastrering får hunden en chip under huden i nakken, og denne hemmer testosteronet (mannlig kjønnshormon) sin virkning på kroppen. Chippen finnes i to styrker, hvorav den ene holder i 6 måneder og den andre i 1 år.

Husk: kjemisk kastrering er på Norsk Kennel Klubb sin liste over dopingmidler. Dvs du kan ikke delta med hunden din på offisielle og uoffisielle konkurranser, samt andre arrangementer som utstillinger, lydighetsstevner,agility, jakt-og brukshundprøver etc. arrangert av NKK og medlemsklubber så lenge den kjemiske chippen virker (hhv 6 mnd/1 år).