Indremedisinsk utredning

Indremedisin er den medisinske spesialiteten som befatter seg med ikke-kirurgisk diagnostikk og behandling av sykdommer, spesielt hva angår indre organer.

Noen pasienter er så syke at de må legges inn for behandling, mens vi gjør videre undersøkelser. Andre kan behandles poliklinisk som dagpasienter.

Mange sykdommer kan være vanskelige å diagnostisere, og krever at det tas utvidede blodprøver, ultralyd, røntgen og andre tester. Det er ikke alltid man kommer til diagnosen ved første besøk.

Vi sammenligner indremedisinske utredninger ofte med å legge et puslespill. Du trenger flere brikker for å se det store bildet.

I en slik situasjon er det viktig at du som eier har et veterinærteam rundt deg som gir deg god informasjon, er faglig sterke, gir prisoverslag på det som må gjøres, og ikke minst gir deg trygghet. Det er vårt mål!

handoghund