ID-merking katt

I dag er det i praksis bare elektronisk ID-merking av katter som blir utført. Skal du ut å reise må du ha elektronisk ID-merking av din katt.

Mikrochipmerking av katt

I 1992 startet norske veterinærer arbeidet med innføring av mikrochipmerking og opprettelsen av et eget register for mikrochipmerkede dyr. Aksjeselskapet Dyreidentitet AS ble stiftet i denne forbindelse. Det er per 01.01.2006 808 veterinærer over hele landet tilsluttet selskapet.
Per 2014 er ca 500.000 norske hunder og katter blitt merket med mikrochip. Denne formen for identitetsmerking har fått stor utbredelse på svært kort tid. Mikrochipen, eller transponderen som den også kalles, er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et nummer som følger katten resten av livet. Veterinæren injiserer kapselen under huden på venstre side av halsen. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt, og kan sammenlignes med å få en vaksine
 

Avlesning

For å lese ID-nummeret fra en mikrochip trengs en avleser. Ettersom metoden er blitt mer og mer vanlig, er utbredelsen av avlesere blitt vesentlig forbedret. Avlesere finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere. Det er ingen restriksjoner på kjøp og bruk av avlesere, slik at privatpersoner (oppdrettere), katteklubber osv. kan anskaffe egen avleser. Pris på avleser starter på ca. kr. 2.500,-

Dyreidentitet AS

Når katten ID-merkes med en mikrochip setter veterinæren samtidig et merke på stamtavlen hvis det finnes og fyller ut et ID-kort. Data sendes til Dyreidentitet som registrerer data om katten, mikrochipnummer, og eieropplysninger i sin database. Databasen er tilgjengelig 24 timer i døgnet på www.dyreidentitet.no , og kan dessuten nås hele døgnet på tlf. 800 35100 (Viking Redningstjeneste AS). Eierskifte skal meldes skriftlig med selgers bekreftelse til Dyreidentitet AS, P.b. 6781, St. Olavs plass, 0130 Oslo. (fax nr. 22994601). Adresseendringer etc. meldes per post eller til post@dyreidentitet.no

Hvorfor mikrochip?

Fordelene med mikrochipmerking er først og fremst at det er en varig og sikker merkemetode, merkingen påfører ikke dyret smerte og metoden kan benyttes allerede kort tid etter fødsel. En annen fordel er at det er umulig å forfalske en mikrochip. Dette kan oppveies ved å feste et merke med informasjon om at katten er ID-merket til halsbåndet.
 

Hvorfor bør katter ID-merkes?

-Id-merking sikrer at eier kan oppspores
Hvert år kommer et ukjent antall katter bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir bare borte, mens noen få blir stjålet. Mange bortkomne katter blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren. Umerkede kattere blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er tross alt bedre å vite at katten er død enn å leve i det uvisse.

ID-merking av katter blir stadig vanligere

Dette skyldes både krav fra myndighetene, f.eks. i forbindelse med utenlandsreiser og økt bevisstgjøring blant katteeiere om fordelene ved ID-merking. En sikker individ-identifikasjon er en forutsetning i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, handel, utstillinger, konkurranser, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold. Før tegning av forsikring er det naturlig at katten er ID-merket. I fremtiden vil dette sannsynligvis bli et krav.