Herpesvaksine

Det er for øyeblikket umulig å få tak i Eurican herpes 205 pga stopp i produksjonen, men vi får se om det dukker opp en ny leverandør eller om produksjonen startes igjen i nov 2016 som vi er forespeilet.

Herpesvaksine er en vaksine mange oppdrettere velger å gi tispene sine, hvis man planlegger å ha valpekull. Herpesvirus hos valper forårsaker en akutt infeksjon, og symptomene varierer med valpens alder ved infeksjon. Infeksjonen kan skje over morkaken (placenta) i siste del av drektigheten, under fødsel, eller ved smitte fra andre hunder eller fra tispa (vaginal- og neseflod) etter fødsel. Aborter eller dødfødsler kan forekomme, dersom valpene smittes mens de ligger i livmoren. Dersom valpene smittes når de er under 3 uker gamle er resultatet vanligvis en generell infeksjon med fatalt utfall, fordi temperaturreguleringen ikke er fullt utviklet. Rektaltemperaturen er vanligvis 1-1,5 °C lavere enn hos voksne, og evnen til å respondere på infeksjon med feber er redusert. Valper som smittes når de er eldre enn 3 uker utvikler langt mildere symptomer.

Tid fra smitte til utvikling av symptomer er 4-6 dager. Symptomene man kan se på en herpesvirusinfeksjon på valper er slapphet, nedsatt matlyst, sutring, gulgrønn diarè, symptomer fra øvre luftveier, magesmerter og ukoordinerte bevegelser. De har altså ikke feber. Valpene dør som regel innen 1-2 døgn etter utvikling av slike symptomer.

Valper som dier en mor som har gjennomgått herpesvirusinfeksjon vil som regel bli resistente mot infeksjon, siden valpene får i seg antistoffer mot viruset via morsmelken.  Herpesvirusinfeksjon i opprettssammenheng er sjeldent et varig problem, da gjennomgått infeksjon vil gi immunitet hos tispa som er smittet. Hvis en tispe blir smittet iløpet av drektigheten, kan hun miste valper i førstkommende kull. Senere kull vil imidlertid normalt sett være beskyttet, på grunn av antistoffene som tispen produserer, og overfører til valpene via morsmelken. Flere aborter hos samme tispe på grunn av herpesvirus er derfor normalt ikke noe problem.

  1. 1. vaksinasjon:I perioden fra løpetidens 1. dag til senest 10 dager etter antattparingsdato.
  2. vaksinasjon: 1-2 uker før beregnet valping.

Revaksinasjon: Ved hver drektighet, etter samme skjema

Merial

Vaksine mot herpes.

ATCvet-nr.: QI07A A06

 

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til hund: 1 dose (1 ml) inneh.: Hundeherpesvirus-antigen (stamme F205) 0,3 μg-1,75 μg, lett parafinolje 224,8-244,1 mg.

 

Egenskaper:

Renset subenhetsvaksine til aktiv immunisering av drektige tisper for å oppnå passiv beskyttelse av valper mot neonatal dødelighet pga. herpesinfeksjon. Abort og prematur valping kan forekomme som følge av CHV-infeksjon hos tisper. Beskyttelse av tispen mot infeksjon er ikke undersøkt for denne vaksinen. For at immunitet skal overføres til valpene kreves tilstrekkelig inntak av råmelk.

 

Indikasjoner:

Aktiv immunisering av drektige tisper for å forebygge dødelighet, kliniske symptomer og skade hos valper pga. infeksjon med herpesvirus i de første levedagene, gjennom passiv immunitet.

 

Bivirkninger:

Det er vanlig at vaksinen gir forbigående hevelse på injeksjonsstedet. Disse reaksjonene går vanligvis over i løpet av en uke. Overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå, men er uvanlig. Passende symptomatisk behandling skal gis ved overfølsomhetsreaksjoner.

Rapportering av bivirkninger

 

Forsiktighetsregler:

Bare friske dyr skal vaksineres.

 

Interaksjoner:

Ingen data er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved samtidig bruk av andre veterinærpreparater. Det må i hvert enkelt tilfelle avgjøres om vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

 

Drektighet/Laktasjon:

Spesielt beregnet på bruk under drektighet.

 

Dosering:

2 vaksinedoser à 1 ml gis etter følgende skjema: 1. vaksinasjon: I perioden fra løpetidens 1. dag til senest 10 dager etter antatt paringsdato. 2. vaksinasjon: 1-2 uker før beregnet valping. Revaksinasjon: Ved hver drektighet, etter samme skjema. Administrering: Gis som s.c. injeksjon.

 

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter rekonstituering.

 

Andre opplysninger:

Skal ikke blandes med andre legemidler enn det medfølgende oppløsningsmiddelet. Inneholder mineralolje. Utilsiktet injeksjon på menneske kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injeksjon i ledd eller finger. I sjeldne tilfeller kan tap av affisert finger forekomme dersom behandling ikke igangsettes omgående. Søk straks legehjelp etter utilsiktet egeninjeksjon, selv om kun en liten mengde er injisert. Ta med pakningsvedlegget til legen.

Sist endret: 09.11.2015

Basert på SPC godkjent av SLV:

10.04.2015

 

Eurican herpes 205, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 1 dose: Pulver (1 glassflaske) + oppløsningsvæske (1 glassflaske) 143668 C