HD Røntgen

Alle hunder som bor i Norge skal røntges i Norge og avleses av NKK. NKK godtar i utgangspunktet ikke røntgenbilder fra utlandet dersom hunden er bosatt i Norge.  Ta med stamtavle og husk å faste hunden  den dagen du skal til klinikken og ta HD røntgen, da vi må sedere hunden din i forbindelse med fotograferingen.

Alder: Når det gjelder HD for de fleste raser må hunden være minimum 12 måneder gammel den dagen røntgenbildene blir tatt. Følgende store raser må være minimum 18 måneder: Bullmastiff, bordeaux dogge, grand danois, leonberger, maremma, engelsk mastiff, napoliansk mastiff, newfoundlandshund, landseer, pyreneerhund og sankt bernhardshund. Prosedyrebeskrivelse.

Saksbehandlingstid: Inntil 10 virkedager for HD og inntil 3 uker for AD fra bilder er mottatt hos NKK og betaling registrert. Ved ferieavvikling må noe lenger saksbehandlingstid forventes.

Rerøntgen: Man kan ta nye røntgenbilder og sende inn for avlesning så mange ganger man ønsker, men man må vente minimum 6 måneder mellom hver gang det tas bilder.

Anke: Det er også mulig å anke et resultat. Røntgenbildene som dannet grunnlaget for den opprinnelige diagnosen vil da bli oversendt til ankepanelet i Nordisk Kennel Union (NKU). Dette ankepanelet består av avleserne i de øvrige nordiske landene. Resultatet fra ankepanelet vil være det gjeldende resultatet og kan ikke forandres eller overprøves. Ved fremsettelse av en anke betaler eier et gebyr. Dersom resultatet fra NKUs ankepanel er bedre enn det opprinnelige resultatet fra NKK, tilbakebetales ankegebyret til eier. Saksbehandlingstiden for en anke er 3-5 måneder.

Hunder under offisiell røntgenalder: For å sikre registrering av HD/AD-resultater på hunder med kliniske symptomer og som er yngre enn 12 måneder, er det utarbeidet egne retningslinjer for å kunne registrere dette.

Registreringsrestriksjoner: Det kan sendes inn røntgenbilder for avlesning av HD/AD for hunder av alle raser. Vi anbefaler eiere å kontakte raseklubben for informasjon om røntgenanbefalinger for rasen. For noen raser er det krav om kjent HD/AD- status for foreldrene ved registrering av valper.

Utenlandskregistrerte hunder: Hunder skal være registrert og bildene skal leses av i det landet hunden bor. Dvs at en hund som bor i Sverige skal være registrert i Svenska Kennelklubben, og bildene skal derfor tas og leses av i Sverige. Utenlandskregistrerte hunder som bor i Norge må omregistreres til NKK før bildene kan leses av.

Bestille avlesning

For raskest mulig saksbehandling anbefaler vi at hundeeier bestiller og betaler via «Min Side» (NKKs elektroniske tjenester) før man tar bildene. Dette er raskest, billigst og enklest. Alle kan registrere seg, og etter innlogging finner du menypunktet for bestilling av rekvisisjon for HD/AD-røntgen og andre rekvisisjoner i menyen på høyre side. Følg deretter videre anvisning. Hundeeier vil da motta et unikt saksdokument som tas med til fotograferende veterinær. Umiddelbart etter at bildene er mottatt og avlest hos NKK vil vi sende eier en e-post med resultatet, samtidig som resultatet blir tilgjengelig på DogWeb. Det er ikke mulig å forhåndsrekvirere røntgenavlesning i ettertid, etter at bildene er tatt.

Dersom man ikke har mulighet til å forhåndsbestille skjemaene fra «Min side» kan skjemaene som ligger under «relaterte filer» til høyre benyttes.

Dersom man velger å benytte disse skjemaene, vil avlesning bli dyrere og det tar lenger tid før svaret foreligger. Når vi mottar skjemaet i posten sammen med røntgenbildene vil vi sende eier en faktura. Fakturaen må være registrert betalt hos oss før vi sender eier resultatet. For å unngå forsinkelser, vennligst påse at NKK har riktig adresse.