Direkteoppgjør med forsikringsselskap

Vestfold Dyrehospital kan foreta direkteoppgjør med forsikringsselskapene Agria, DnB, Enter,  Frende, Gjensidige, If, Jernbanepersonalets forsikring,  Storebrand og Tryg.

Forsikringssaken gjøres opp direkte mellom forsikringsselskapet og dyreklinikken. Egenandelen sendes kunden i etterkant som et vedlegg i en mail. Dersom behandlingen dekkes av forsikringen, må kunden selv dekke utgiftene.
For å kunne foreta et direkteoppgjør, må vi ha  forsikringsnummer eller forsikringstakers personnummer. Direkteoppgjøret honnoreres med  kr 299,- første gang vi sender direkteoppgjør for deg, og kr 99,- for påfølgende direkteoppgjør innenfor samme sak.