Å ta farvel…..

farvel

Å ta farvel…..

Det å ta farvel til et kjært dyr er nok noe av det tyngste en må igjennom for mange. Vi må faktisk bestemme at det dyret vi er så uendelig glad i skal dø. En avgjørelse man ikke alltid klarer å ta alene.

Det kan være mange årsaker til at et kjært dyr må avlives. Noen årsaker gjør avgjørelsen enklere enn andre. Ved akutt sykdom har man mange ganger ikke noe annet valg, og noen ganger må veterinæren til og med ta avgørelsen for deg. Da er sorgen mye lettere å bære, fordi det ikke var noe tvil om hva som var riktig.

I andre tilfeller nages man av tvil og dårlig samvittighet i lang tid etterpå. Noen ganger fordi man i etterkant innser at man ventet for lenge med avgjørelsen, og dyret led den siste tiden. Andre ganger fordi man tenket at kjæledyret kanskje kunne levd en stund lenger. Det opplever man ofte når gamle hunder avlives pga dårlig beveglighet og skjelettplager. Når skal man si at nok er nok??

Er du i tvil, er det alltid godt å ha en fagperson man kan diskutere dette med. Vi hjelper og rådgir deg gjerne hvis du sliter med en slik avgjørelse. Men avgjørelsen må til syvende og sist komme fra deg.

Når den siste sprøyten er satt og dyret har sluttet og puste og hjertet har luttet å slå, er det mange som ønsker å bli sittende litt. Du kan selvfølgelig bli sittende for å ta avskjed så lenge du ønsker det.

Når det er over har du tre valg:

  • Du kan ta med deg dyret hjem og begrave det
  • Vi kan sende det til kremering
  • Vi kan sende det til såkaldt separatkremering. Dvs dyret kremeres, men du får igjen asken i en urne en stund etterpå. Urnekatalog finnes på klinikken. Det kan tilbys både nedbrytbare urner samt prydurner.

Vi har avtale med Kremo TE Dyrekrematorier, som utfører kremeringen for oss. Disse holder til på Rygge.

Link til Kremo og til urnekatalog

beofre-i-go-jpg